Fortegnelse over behandling af personoplysninger

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i Græsningsforeningen Høje Møn

CVA 30040017

Data for seneste ajourføring: 25. august 2023

1. Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen? 


Formanden Lone Blichert
graesning@gmail.com
Telefon 2139 5111 
2. Hvad er formålene med behandlingen?

Varetagelse af medlemsforhold, kommunikation, medlemsmøder, generalforsamlinger og opkrævning af kontingent.
3. Hvilke personoplysninger behandler vi?

Almindelige personoplysninger: 
a) Navn
b) Mailadresse
c)Telefon
d) Adresse
e)Dato for indmeldelse og udmeldelse 
4. Hvem behandler vi oplysninger om?
Der behandles oplysninger om: Medlemmer 
5. Hvem videregives oplysningerne til? 
Vi videregiver ikke oplysninger til nogen. 
6. Hvornår sletter vi personoplysninger i foreningen? 

Vi opbevarer almindelige personoplysninger på medlemmer i op til 3 år efter tilhørsforholdets ophør.
7. Hvordan opbevarer vi personoplysninger i foreningen?  

Vi opbevarer alle personoplysninger beskyttet af password, som kun bestyrelsen har adgang til.
8. Hvad skal vi gøre, hvis der sker et brud på persondatasikkerheden?Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, drøfter vi eventuel anmeldelse til politiet og til Datatilsynet. Vi dokumenterer alle brud på følgende måde: Vi logger alle uregelmæssigheder. 
9. Databeskyttelse i vores IT-systemer
Vi er i gang med at lave databeskyttelsesaftale med Google