Aktiviteter


KALENDER 2022

23. april: Generalforsamling på Camp Møns Klint.
29. maj: Hegnsdag
19. juni: De vilde blomsters Dag
17. september: Høslæt + skovfest
Uge 42:  Drivning af dyr til slagtning.

5.november: Kødudlevering.

GENERALFORSAMLING 2022

Kære medlemmer

Vi inviterer jer hermed til generalforsamling lørdag den 23. april klokken 12:00 i fælleshuset på Camp Møns Klint. Som sædvanlig starter vi dagen i Jydelejet 10:30 med en gåtur i folden op til kvæget sammen med Karl for dem der har lyst. Og efter generalforsamlingen serverer vi lækker frokost med udsøgt kød af egen avl.

Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

4. Godkendelse af budget 

5. Indkomne forslag fra bestyrelsesmedlemmer og medlemmer 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

8. Eventuelt. 


Lone Blichert, Brian Josefsen og Lisbeth Bering er på valg, og alle er villige til genvalg. Lone er på valg for 1 år af tekniske grunde. Suppleanterne Jan Blichert-Hansen og Krista Steffensen er på valg og stiller begge op til genvalg.

Vi opfordrer desuden jer medlemmer der har lyst, at komme med i et aktivitetsudvalg for at arbejde med både gamle og nye ideer.

Vel mødt og venlig hilsen Bestyrelsen