Bliv medlem

Synes du også det er vigtigt, at sikre naturen og den store mangfoldighed i Jydelejet og Høvblege for dine oldebørn?

LÆS MERE

Om foreningen

Græsningsforeningens formål er at sikre natur og mangfoldighed i to af Danmarks flotteste overdrev Jydelejet og Høvblege på Østmøn. Jydelejet

LÆS MERE

Aktiviteter

KALENDER 2022 23. april: Generalforsamling på Camp Møns Klint.29. maj: Hegnsdag19. juni: De vilde blomsters dag17. september: Høslæt + Skovfest

LÆS MERE

Kontakt

Har du spørgsmål omkring dyrene i Høvblege og Jydelejet eller brug for at kontakte foreningen, kan du finde kontaktoplysninger til bestyrelse, hyrde...

Read More

Vedtægter

Græsningsforeningen Høje Møn er oprettet i november 2005. Foreningens hovedformål er at medvirke til naturplejen på Møn, primært i Jydelejet og på...

Read More

Seneste informationer fra foreningen

NATURPLEJE I JYDELEJET 2022 – LØRDAG DEN 17. SEPTEMBER.MED AFSLUTTENDE SKOVFEST

I mange år har en flok trofaste frivillige plejet det fineste orkidé-sted på Møns Klint.  Det har resulteret i et stigende antal horndrager, som er en af Danmarks sjældneste orkidéer. Sidste år med et rekord-stort antal, og i år fulgt op af et næsten lige så stort antal, nemlig 3130 blomstrende horndrager. Hvilket er et flot syn i slutningen af juni og begyndelse af juli!

Nu er orkidéerne afblomstret og deres frø er spredt med vinden. Så nu er det tid til årets plejeindsats.

For vi skal selvfølgelig også pleje naturen i år, og det bliver lørdag d. 17. september kl. 10 – 15.

Og vi skal – som sidste år – fejre det gode resultat med en god skovfest, hvor vi skal smage på det gode kød fra kreaturerne, der græsser i Jydelejet, – med tilbehør.

Naturplejen foregår som vi har gjort i mange år: Slåning med le og afrivning af de afslåede urter. Hvis du ikke kan slå med le, så kan du lære det. Vi har leer og river med. Formålet er at skabe et lyst og næringsfattigt område, hvor orkidéerne ynder at vokse. Det er ikke kun horndrager, men også de andre særlige orkidéer, der typisk vokser i disse omgivelser, der drager fordel af plejen.

Det er ganske gratis at deltage i naturplejen. Du skal bare komme ”som du er”. Det er også gratis at deltage i den efterfølgende skovfest, men her skal du tilmelde dig, så vi ved, hvor mange bøffer, der skal lægges på grillen. Tilmelding: kontakt@graesningsforeningen.dk senest d. 10. september.

Tid: Lørdag d. 17. september 2022 kl. 10-15

Mødested: P-pladsen ved Jydelejet, Langebjergvej 1, 4791 Borre.

Arrangører: Naturstyrelsen Storstrøm, Græsningsforeningen Høje Møn, DN Vordingborg og Vordingborg kommune

Medbring: Praktisk tøj og fodtøj. Arbejdshandsker. En god le, hvis du har.  Desuden underlag/stol at sidde på til maden samt kop/kaffe/the til eget behov.

Naturstyrelsen Storstrøms hjemmeside: https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/storstroem/

Græsningsforeningen Høje Møns hjemmeside: https://www.graesningsforeningen.dk/

DN Vordingborgs hjemmeside: https://vordingborg.dn.dk/

Vordingborg kommunes hjemmeside: https://www.vordingborg.dk/oplev/aktiv-i-det-fri/oplevelsesture-i-naturen/

   Med venlig hilsen

       H.C. Gravesen

       Tlf. 22 51 50 60

hcgravesen@outlook.dk

NYHEDSBREV AUGUST 2022

Denne gang om:

Tur med Naturstyrelsen, høslæt og skovfest, shelter for dyrene, ønske om at undgå tilskudsfodring, tilflytterdag samt vores nyhed om prisfald. Sidst men ikke mindst inviteres I til næste hegnsdag.

I sidste uge var det meste af bestyrelsen på tur i foldene med Naturstyrelsens (NTS) Jens Ljungmann og Jørgen Sandby. Det er efterhånden blevet en god tradition, at vi to gange om året mødes og snakker om dyr og græsningstryk og alt, der ellers kommer derimellem. Det var som altid en meget hyggelig tur- om end temmelig hed, og man kan nok endda se svedperlerne på billedet herunder! Området først i Jydelejet ved parkeringspladsen fortsætter med at være særligt populært for kvæget, og det er jo også der, der er vand i denne tørre tid. Derimod trænger det, der i gamle dage hed sydfolden, til at blive græsset ned, så der bliver arbejdet på at finde løsninger for at få kvæget til at opholde sig deroppe. 

Lørdag den 17. september er der høslæt i horndragerfolden, denne ene fælles naturplejedag sammen med Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Vordingborg kommune. Om et par dage lægges pressemeddelsen på vores hjemmeside, hvor I kan læse lidt mere i detaljer. Og samme dag holder vi skovfest igen! Vi har gemt nogle gevaldigt flotte højreb til grillen og giver frokost til alle, der kommer med til høslæt denne dag- man behøver ikke være medlem, så tage gerne tanter, naboer og andre interesserede under armen og vær med 😊

NTS har i de seneste år arbejdet ihærdigt med at få bevillinger og tilladelser til at rejse et shelter til dyrene inde på selve arealet, og det er kommet i orden nu og bliver rejst i den gamle grusgrav måske allerede i år. Det glæder vi os meget til, og I kommer til at høre mere, når der sker noget!

Vi ønsker meget at kunne tilskudsfodre mindre eller slet ikke i Jydelejet. I de øvrige folde tilskudsfodres der ikke, for der har været græs nok. Vi har de seneste år haft færre dyr i Jydelejet, uden at det dog har gjort den store forskel, men vi fortsætter med at sætte antallet ned- og for i vinter kommer der således til at gå 17 køer med nogle kalve mod 30 dyr sidste år. Der er mange forskellige forhold, der spiller ind, og vi prøver os frem, samtidig med at Karl fortsætter sit daglige tilsyn af dyrene for at sikre, at alle har det godt og er ved godt huld vinteren igennem.

Til Østmøns tilflytterfest den 10.9. donerer græsningsforeningen filletter og er med for at fortælle om vores udmærkede forening.

Og: Prisfald på kød i år!  Foreningens økonomi er stærk, og eftersom vi ikke behøver at få overskud til slagtningen i år, bliver alt kødet solgt til 50 kr kiloet. Sådan! Bestilling til kødsalg kommer ud i den nærmeste fremtid.

Næste hegnsdag bliver d. 13. november – alle er meget velkomne!

Så skal der ryddes langs hegnene i Jydelejet – det bliver hyggeligt at se jer igen, og mon ikke vejret atter vil være med os. Sæt kryds i kalenderen søndag d. 13.

november.
Karl vil som altid møde os på P-pladsen ved indgangen til Jydelejet kl. 10:30 og fortælle hvilke dele af hegnet der står for tur – han har også redskaber med. Husk handsker. Vi plejer at samles og spise sammen, så tag gerne madpakke og drikke med. Kan du blot afse nogle timer er det også fint.

Hvis du har spørgsmål, så kan du kontakte Lisbeth på
gath@it.dk eller 20729224

Billedet er fra vores tur med Naturstyrelsen

Mange hilsener

Bestyrelsen

HEGNSDAG D. 13. NOVEMBER – ALLE ER MEGET VELKOMNE!

Så skal der ryddes langs hegnene i Jydelejet – det bliver hyggeligt at se jer igen, og mon ikke vejret atter vil være med os. Sæt kryds i kalenderen søndag d. 13. november.
Karl vil som altid møde os på P-pladsen ved indgangen til Jydelejet kl. 10:30 og fortælle hvilke dele af hegnet der står for tur – han har også redskaber med. Husk handsker. Vi plejer at samles og spise sammen, så tag gerne madpakke og drikke med. Kan du blot afse nogle timer er det også fint.

Hvis du har spørgsmål, så kan du kontakte Lisbeth på gath@it.dk eller 20729224

GHM HEGNSDAG d. 29. maj

GHM hegnsdag blev en god dag. Rigtig mange, i alt 18, deltog på dagen. Der blev virkelig arbejdet igennem, og hegnsdagen sluttede med en hyggelig frokost og kage på stenene neden for Aborrebjerget.

Frokost i det grønne.

SAMKØRSEL

Kære medlemmer,

Vi søsætter hermed muligheden for samkørsel til foreningens arrangementer, første gang til hegnsdag lørdag den 29. maj.Har du mulighed for at tage nogen med i bilen, eller vil du gerne selv tages med, kan du skrive dette til Rikke Moeslund på mail inden aftensmad den 28.: rikkemoeslund@stensvednet.dk, eller pr telefon 20925120. Skriv dit navn, telefonnummer og hvilken by eller sted, det drejer sig om, og så vil Rikke se, om hun kan få det til at hænge sammen. Denne gode ide om, at vi kan samkøre, kom op på generalforsamlingen, så lad os se, om vi ikke kan få det til at fungere. 

Mange hilsener og godt forår derude allesammen!

Lone Blichert

Formand

GENERALFORSAMLING 2022

Kære medlemmer

Vi inviterer jer hermed til generalforsamling lørdag den 23. april klokken 12:00 i fælleshuset på Camp Møns Klint. Som sædvanlig starter vi dagen i Jydelejet 10:30 med en gåtur i folden op til kvæget sammen med Karl for dem der har lyst. Og efter generalforsamlingen serverer vi lækker frokost med udsøgt kød af egen avl.

Dagsorden til generalforsamlingen:

  • 1. Valg af dirigent og referent 
  • 2. Bestyrelsens beretning 
  • 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 
  • 4. Godkendelse af budget 
  • 5. Indkomne forslag fra bestyrelsesmedlemmer og medlemmer 
  • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
  • 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
  • 8. Eventuelt. 


Lone Blichert, Brian Josefsen og Lisbeth Bering er på valg, og alle er villige til genvalg. Lone er på valg for 1 år af tekniske grunde. Suppleanterne Jan Blichert-Hansen og Krista Steffensen er på valg og stiller begge op til genvalg.

Vi opfordrer desuden jer medlemmer der har lyst, at komme med i et aktivitetsudvalg for at arbejde med både gamle og nye ideer.

Vel mødt og venlig hilsen Bestyrelsen

NYHEDSBREV 21.3. 2022

Nu har Karl lige meldt, at de første kalve er kælvet i Jydelejet! I kan se en af dem øverst til højre på billedet! Det er altid en dejlig nyhed at få, og så kommer de andre trillende efter- vi regner med at få op til 20 i alt i løbet af de kommende måneder. Det betyder at Lars, vores meget trofaste og dygtige tyr, kommer til at flytte ud til Mandemarke Have. Han kommer igen omkring 1. juni.

Hen over vinteren er foreningslivet gået sin rolige, vante gang:
-I januar fik vi et uanmeldt kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen som led i deres “kampagne vedr. hold af kødkvæg i vinterhalvåret”, som resulterede i en “smiley”. Alt var i skønneste orden.
-Der har netop været endnu en vellykket hegnsdag i nordfolden, og vi har i bestyrelsen været på vintertur i foldene med Naturstyrelsen.

-Vi har også lige holdt bestyrelsesmøde, og fordi vi har et pænt overskud, kunne vi beslutte at købe en ny ATV, så Karl kan “suse” hen over bakkerne. Den gamle ATV er sendt på pension. Vi har også fået en ny presenning og nye dæk på kvægvognen – det var et under at dækkene havde holdt så længe.

-Og desuden har vi besluttet at holde skovfest igen til Høslæt d. 17. september. Brian, som var primus motor og stod og svang bøfferne i bakkerne i fjor, havde let ved at overtale os andre, for det var jo en herlig dag!

-Vi er så heldige, at Maja Bojko og Dan Olson har tilbudt at hjælpe med hjemmesiden, og de har hermed fået titel af Webmasters.
-Sascha Bendix har taget denne fine video af kvæget, som hun har delt med os:
https://www.dropbox.com/sh/md7s2s9taphagzp/AACu66ZSoSpuRfT-7YEw-mL_a?dl=0

HEGNSDAGE 2022

Hegnsdage i Jydelejet i første halvår bliver d. 6. marts og 29. maj. Alle er velkomne, gamle og nye! Karl møder os på P-pladsen ved indgangen til Jydelejet kl. 10:30. Han har styr på hvilke dele af hegnet der står for tur – og han har som altid redskaber med. Vi spiser som altid sammen efter veloverstået arbejde, så tag madpakke og kaffe med. Husk handsker. Kan du blot afse nogle timer er det også fint.

Opslået 9. januar 2022

FOLDER OM NATURPLEJENDE DYR

Seges har udgivet en folder om helårsgræssende kvæg i naturen, hent den her fra landbrugsinfo.dk

Opslået 9.januar 2022

Se under aktiviteter for alle datoer og mere information