Bliv medlem

Synes du også det er vigtigt, at sikre naturen og den store mangfoldighed i Jydelejet og Høvblege for dine oldebørn?

LÆS MERE

Om foreningen

Græsningsforeningens formål er at sikre natur og mangfoldighed i to af Danmarks flotteste overdrev Jydelejet og Høvblege på Østmøn. Jydelejet

LÆS MERE

Aktiviteter

KALENDER 2022 23. april: Generalforsamling på Camp Møns Klint.29. maj: Hegnsdag19. juni: De vilde blomsters Dag17. september: Høslæt + skovfestUge

LÆS MERE

Kontakt

Har du spørgsmål omkring dyrene i Høvblege og Jydelejet eller brug for at kontakte foreningen, kan du finde kontaktoplysninger til bestyrelse, hyrde...

Read More

Vedtægter

Græsningsforeningen Høje Møn er oprettet i november 2005. Foreningens hovedformål er at medvirke til naturplejen på Møn, primært i Jydelejet og på...

Read More

Seneste informationer fra foreningen

GHM HEGNSDAG d. 29. maj

GHM hegnsdag blev en god dag. Rigtig mange, i alt 18, deltog på dagen. Der blev virkelig arbejdet igennem, og hegnsdagen sluttede med en hyggelig frokost og kage på stenene neden for Aborrebjerget.

Frokost i det grønne.

SAMKØRSEL

Kære medlemmer,

Vi søsætter hermed muligheden for samkørsel til foreningens arrangementer, første gang til hegnsdag lørdag den 29. maj.Har du mulighed for at tage nogen med i bilen, eller vil du gerne selv tages med, kan du skrive dette til Rikke Moeslund på mail inden aftensmad den 28.: rikkemoeslund@stensvednet.dk, eller pr telefon 20925120. Skriv dit navn, telefonnummer og hvilken by eller sted, det drejer sig om, og så vil Rikke se, om hun kan få det til at hænge sammen. Denne gode ide om, at vi kan samkøre, kom op på generalforsamlingen, så lad os se, om vi ikke kan få det til at fungere. 

Mange hilsener og godt forår derude allesammen!

Lone Blichert

Formand

GENERALFORSAMLING 2022

Kære medlemmer

Vi inviterer jer hermed til generalforsamling lørdag den 23. april klokken 12:00 i fælleshuset på Camp Møns Klint. Som sædvanlig starter vi dagen i Jydelejet 10:30 med en gåtur i folden op til kvæget sammen med Karl for dem der har lyst. Og efter generalforsamlingen serverer vi lækker frokost med udsøgt kød af egen avl.

Dagsorden til generalforsamlingen:

  • 1. Valg af dirigent og referent 
  • 2. Bestyrelsens beretning 
  • 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 
  • 4. Godkendelse af budget 
  • 5. Indkomne forslag fra bestyrelsesmedlemmer og medlemmer 
  • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
  • 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
  • 8. Eventuelt. 


Lone Blichert, Brian Josefsen og Lisbeth Bering er på valg, og alle er villige til genvalg. Lone er på valg for 1 år af tekniske grunde. Suppleanterne Jan Blichert-Hansen og Krista Steffensen er på valg og stiller begge op til genvalg.

Vi opfordrer desuden jer medlemmer der har lyst, at komme med i et aktivitetsudvalg for at arbejde med både gamle og nye ideer.

Vel mødt og venlig hilsen Bestyrelsen

NYHEDSBREV 21.3. 2022

Nu har Karl lige meldt, at de første kalve er kælvet i Jydelejet! I kan se en af dem øverst til højre på billedet! Det er altid en dejlig nyhed at få, og så kommer de andre trillende efter- vi regner med at få op til 20 i alt i løbet af de kommende måneder. Det betyder at Lars, vores meget trofaste og dygtige tyr, kommer til at flytte ud til Mandemarke Have. Han kommer igen omkring 1. juni.

Hen over vinteren er foreningslivet gået sin rolige, vante gang:
-I januar fik vi et uanmeldt kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen som led i deres “kampagne vedr. hold af kødkvæg i vinterhalvåret”, som resulterede i en “smiley”. Alt var i skønneste orden.
-Der har netop været endnu en vellykket hegnsdag i nordfolden, og vi har i bestyrelsen været på vintertur i foldene med Naturstyrelsen.

-Vi har også lige holdt bestyrelsesmøde, og fordi vi har et pænt overskud, kunne vi beslutte at købe en ny ATV, så Karl kan “suse” hen over bakkerne. Den gamle ATV er sendt på pension. Vi har også fået en ny presenning og nye dæk på kvægvognen – det var et under at dækkene havde holdt så længe.

-Og desuden har vi besluttet at holde skovfest igen til Høslæt d. 17. september. Brian, som var primus motor og stod og svang bøfferne i bakkerne i fjor, havde let ved at overtale os andre, for det var jo en herlig dag!

-Vi er så heldige, at Maja Bojko og Dan Olson har tilbudt at hjælpe med hjemmesiden, og de har hermed fået titel af Webmasters.
-Sascha Bendix har taget denne fine video af kvæget, som hun har delt med os:
https://www.dropbox.com/sh/md7s2s9taphagzp/AACu66ZSoSpuRfT-7YEw-mL_a?dl=0

HEGNSDAGE 2022

Hegnsdage i Jydelejet i første halvår bliver d. 6. marts og 29. maj. Alle er velkomne, gamle og nye! Karl møder os på P-pladsen ved indgangen til Jydelejet kl. 10:30. Han har styr på hvilke dele af hegnet der står for tur – og han har som altid redskaber med. Vi spiser som altid sammen efter veloverstået arbejde, så tag madpakke og kaffe med. Husk handsker. Kan du blot afse nogle timer er det også fint.

Opslået 9. januar 2022

FOLDER OM NATURPLEJENDE DYR

Seges har udgivet en folder om helårsgræssende kvæg i naturen, hent den her fra landbrugsinfo.dk

Opslået 9.januar 2022

Se under aktiviteter for alle datoer og mere information