Om foreningen

Græsningsforeningens formål er at sikre natur og mangfoldighed i to af Danmarks flotteste overdrev
Jydelejet og Høvblege på Østmøn.

Jydelejet og Høvblege er to af Danmarks flotteste overdrev. Men overdrev er en landskabstype, som er skabt af mennesker, og som ikke kan passe sig selv. Derfor må Jydelejet græsses af kvæg – ellers ville det åbne landskab vokse til med buske og træer, og mange af de sjældne planter i Jydelejet ville dermed forsvinde.

Græsningsforeningen Høje Møn stiller dyr til rådighed for naturplejen på Møn. Foreningen har en flok Galloway-køer gående i Jydelejet. Her sørger køerne for at holde vegetationen nede, så der skabes de bedste vilkår for mange sjældne planter som for eksempel orkidéer.

Foreningens formål er også at engagere den lokale befolkning og andre med tilknytning til området i bevarelsen af den mønske natur. Det gøres ved, at foreningen udsteder andele i køerne, som borgerne kan købe.

Det er vigtigt at understrege, at man køber andele i græsningsforeningens dyr, fordi man som bevidst borger gerne vil investere i naturen på Møn, og ikke fordi man forventer nogen økonomisk fordel af investeringen.

Foreningens andelshaverne kan se frem til at kunne købe kød fra dyr, som har levet et godt liv, samtidig med at de har gjort stor nytte ved at bevare et stykke af Danmarks flotteste natur. Man kan også støtte foreningen ved blot at være medlem.