Forvarsling Generalforsamling 2020

Kære medlem af Græsningsforeningen Høje Møn   Vi vil hermed gerne varsle vores generalforsamling: Generalforsamlingen holdes  fredag d. 19. juni kl. 17:00  i fælleshuset på Camping Møns Klint. Forslag til dagsorden skal indsendes senest 3 uger inden. Vi håber, at forsamlingsforbuddet er hævet inden. Som sædvanlig inviterer vi også til en fælles gåtur inden, og til det mødes […]

Read More »

Årets Generalforsamling er udsat

Kære græsningsforeningsmedlemmer Vi udsætter i sagens natur årets generalforsamling indtil videre og melder tilbage med en ny dato, når vi kan. Regnskabet er færdigt, så formalia er i orden. Vi mangler dog en eller to personer, som vil være med i bestyrelsesarbejdet, og beder jer alle se, om I ikke har lyst? Pas på jer […]

Read More »

Forvarsling GHM generalforsamling 2020

Der er nu udsendt forvarsel til indkaldelse af generalforsamling i Græsningsforeningen Høje Møn, d. 2. maj 2019 kl. 12:30  i fælleshuset på Camping Møns Klint. Nogle medlemmer har tidligere haft problemer med at modtage email fra Græsningsforeningen. Vi vil derfor gøre opmærksom på, at du bør tjekke din SPAM mappe såfremt du ikke har modtaget forvarsel […]

Read More »

Bestilling af kød 2019 – er nu afsluttet

Opdateret 22. september Så er deadline for kødbestilling nået. Umiddelbart ser det ud til at alle bestillinger kan opfyldes. Der er 22.09.19 udsendt mail til alle medlemmer med info om udlevering af kød. Har du ikke modtaget emailen, så prøv at se i din spammappe om den har gemt sig der. Hvis du fortsat mangler […]

Read More »

Årets naturplejedag i Jydelejet – 2019

Søndag d. 22. september 2019 kl. 10 – 15 Orkidéerne skal plejes.  ”Selv om sommeren har været tør, og orkidéernes blomstring har være mere sparsom end ellers, så har urter, træer og buske alligevel groet i Jydelejet”, fortæller skovfoged H.C. Gravesen fra Naturstyrelsen Storstrøm og fortsætter: ”Du kan igen i år deltage i naturplejedagen på det fineste orkidévoksested. Vi […]

Read More »

Forvarsling GHM generalforsamling

Der er nu udsendt forvarsel til indkaldelse af generalforsamling i Græsningsforeningen Høje Møn, d. 4. maj 2019 kl. 12:30  i fælleshuset på Camping Møns Klint. Nogle medlemmer har tidligere haft problemer med at modtage email fra Græsningsforeningen. Vi vil derfor gøre opmærksom på, at du bør tjekke din SPAM mappe såfremt du ikke har modtaget forvarsel […]

Read More »