Årets Generalforsamling er udsat

Kære græsningsforeningsmedlemmer

Vi udsætter i sagens natur årets generalforsamling indtil videre og melder tilbage med en ny dato, når vi kan.

Regnskabet er færdigt, så formalia er i orden.
Vi mangler dog en eller to personer, som vil være med i bestyrelsesarbejdet, og beder jer alle se, om I ikke har lyst?

Pas på jer selv og hinanden.
Bestyrelsen