Årets Generalforsamling er udsat

Kære græsningsforeningsmedlemmer Vi udsætter i sagens natur årets generalforsamling indtil videre og melder tilbage med en ny dato, når vi kan. Regnskabet er færdigt, så formalia er i orden. Vi mangler dog en eller to personer, som vil være med i bestyrelsesarbejdet, og beder jer alle se, om I ikke har lyst? Pas på jer […]

Read More »